De Programmeur

Een reis naar publieksparticipatie
PROGRAMMEUR

In samenspraak met de orkestdirecteur, de hoofddirigent en soms een artistieke commissie zorgt de programmeur voor de creatieve visie van het orkest. De programmeur ontwikkelt een samenhangende programmering voor het orkest – dikwijls jaren vooruit. Samen met de dirigent beslist de programmeur over het repertoire van het orkest, wanneer welk stuk wordt uitgevoerd, met welke instrumentatie en musici en voor welk publiek. Bij de ontwikkeling van een evenwichtig programma hoort ook dat je rekening houdt met de logistiek, planning, budgetten, de omvang van het podium, de akoestiek van concertzalen en nog veel andere zaken.

Wat brengt publieksparticipatie met zich mee vanuit het perspectief van een artistieke programmeur? Het ontwikkelen van nieuwe concertformules om nieuw publiek te bereiken is deel van de op vernieuwing gerichte activiteiten van een programmeur. Vaak worden nieuwe experimentele of participatiegerichte concertformules in samenwerking met partners ontwikkeld, wat betekent dat artistieke verantwoordelijkheden worden gedeeld. Wat komt er kijken bij het delen van artistieke verantwoordelijkheden in de praktijk? Concerten waarin het publiek een belangrijke rol krijgt, vormen een mogelijke bedreiging voor bestaande routines van het orkest, zoals rond de evaluatie van concerten. Experimentele of participatie-georiënteerde concerten bieden echter ook mogelijkheden voor de programmeur om nieuwe criteria en methoden te ontwikkelen voor de evaluatie van zulke concerten.

Kies een thema om je reis te vervolgen! Elk thema bevat etudes (of oefeningen) om op verschillende manieren over programmering te leren.

Kies een thema om je reis te vervolgen:

Variabele artistieke keuzes

In experimentele of op participatie gerichte concerten worden de artistieke keuzes niet alleen gemaakt door de artistieke programmeur en zijn/haar team. Indien er sprake is van samenwerking met externe artistieke partners, spelen verschillende vormen van artistieke expertise een rol. Wat er in dergelijke concerten wordt beschouwd als artistiek relevant, kan bovendien naar onverwachte gebieden of momenten opschuiven: productionele keuzes over toneelschikking of de doorloop van het publiek kunnen plotseling artistiek belangrijk worden. En wanneer wordt het publiek artistiek relevant?

Keuze voor thema 1

Op participatie gerichte concerten evalueren

Als programmeur ben je gewend concerten te evalueren op basis van artistieke criteria en te bepalen hoe de musici, de dirigent, het publiek en andere betrokkenen het concert hebben ervaren. Conventionele criteria voor evaluatie kunnen echter niet zomaar worden toegepast op experimentele of op participatie gerichte concerten. Hoe moeten zulke concerten worden geëvalueerd, en wanneer en met wie?

Keuze voor thema 2

Ontdek een ander personage

Wat betekent publieksparticipatie vanuit een ander perspectief? Selecteer een personage om je reis naar publieksparticipatie voort te zetten!