De Innovator

Een reis naar publieksparticipatie
INNOVATOR

Als innovator is het jouw voornaamste uitdaging om het hedendaagse symfonieorkest op betekenisvolle wijze te veranderen, en tegelijk de symfonische canon te conserveren. Jouw taak is mogelijk ondergebracht bij de afdeling marketing of onderwijs, of je werkt als musicus samen met andere collega’s in een innovatiewerkgroep. Het opnieuw nadenken over publieksparticipatie kan fungeren als een aanjager van vernieuwing. Als innovator bij het orkest ben je bezig met de ontwikkeling van ideeën, programma’s of concertformules die gericht zijn op het bereiken van een nieuw of ander publiek.

De taak van de innovator begint in het besef van hoe een publiek in feite altijd aanwezig is in de dagelijkse praktijk van een orkest, in concrete zin dan wel in mentale zin, als voorstelling. Hierdoor worden de normen, idealen en verwachtingen zichtbaar die sturend zijn voor het werk van zowel musici als staf. Het vinden van manieren om na te denken over bestaande voorstellingen van het publiek, en ervan te leren, kan de aanzet geven tot de ontwikkeling van experimentele of op participatie gerichte concerten. In dit leerproces kun je als innovator verschillende rollen kiezen.

Kies een thema om je reis te vervolgen!

Kies een thema om je reis te vervolgen:

De innovator die observeert en experimenteert

Innovatie is nauw verbonden met leren. Maar hoe kun je leren in de dagelijkse praktijk van het orkest? En wat kun je leren? Het opnieuw nadenken over publieksparticipatie begint in bewustwording van hoe het publiek al aanwezig is in de reguliere symfonische praktijk. Door een observator te worden van je eigen orkest ben je in staat om impliciete verwachtingen, normen en idealen over publieksgroepen zichtbaar te maken – en veranderbaar. Hiernaast kun je experimentele of op participatie gerichte concerten ontwikkelen met als doel om ervan te leren.

Keuze voor thema 1

Cultivering van reflexiviteit binnen het orkest

Artistiek betekenisvolle innovatie vereist reflexief leren door de tijd heen. Reflexief leren is het vermogen van musici en staf om te anticiperen op onzekere muzikale situaties en onverwachte veranderingen in hun routines. Hoe kun je reflexief leren stimuleren en inbedden in de alledaagse praktijk van zowel musici als orkeststaf? Wat is ervoor nodig om op duurzame wijze reflexief te leren?

Keuze voor thema 2

Ontdek een ander personage

Wat betekent publieksparticipatie vanuit een ander perspectief? Selecteer een personage om je reis naar publieksparticipatie voort te zetten!