Het Publiek

Een reis naar publieksparticipatie
HET PUBLIEK

Je houdt van klassieke muziek, en je bezoekt regelmatig concerten. Je luistert ook thuis graag naar klassieke muziek. Als ervaren concertbezoeker koop je kaarten voor een concert meestal lang voordat het plaatsvindt. Soms ga je naar concerten van andere orkesten. Mogelijk bereid je je voor op het concert door naar een digitale inleiding te kijken of de uit te voeren werken alvast te beluisteren. Tijdens reguliere concerten weet je wat je kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht.

Tegenwoordig organiseren orkesten ook experimentele of op participatie gerichte concerten die afwijken van reguliere concerten. In zulke situaties weet je niet wat je kunt verwachten. Wat gebeurt er wanneer de vaste rituelen rond het bezoek van een symfonisch concert niet langer van toepassing zijn? En hoe kun je op een andere manier aan een concert bijdragen?

Kies een thema om je reis te vervolgen!

Kies een thema om je reis te vervolgen:

Deelnemen aan het concertritueel

Een concert met klassieke muziek bijwonen kan worden gezien als een ritueel waarin alle deelnemers zich volgens bepaalde regels en verwachtingen gedragen. Hoe neem je als lid van het publiek deel aan dit ritueel? En wat gebeurt er als die routines worden doorbroken, bijvoorbeeld tijdens een experimenteel of op participatie gericht concert buiten de concertzaal? Welke andere rollen kun je als lid van het publiek aannemen?

Ontdek thema 1

De kwaliteit van een concert bespreken

Hoe kunnen we spreken over wat een concert ‘goed’ maakt? Veel bezoekers van klassieke muziekconcerten voelen zich onzeker bij het bespreken van de kwaliteit ervan. Terwijl we andere kunstvormen, zoals film, vaak zonder enige schroom beoordelen, voelen we aarzeling bij het geven van onze mening na een concert, alsof we dat liever overlaten aan de ‘expert’ en onszelf niet als zodanig beschouwen. Maar klassieke muziek kan er op velerlei manieren toe doen. Luisteren naar een uitvoering of compositie als een musicologische expert is slechts één manier om ermee om te gaan. Hoe kun je de beleving van klassieke muziekconcerten op uiteenlopende manieren met anderen delen?

Keuze voor thema 2

Ontdek een ander personage

Wat betekent publieksparticipatie vanuit een ander perspectief? Selecteer een personage om je reis naar publieksparticipatie voort te zetten!